Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

JAK SI KDO USTELE, TAK SI TAKY LEHNE (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0470)

Start date: Sep 30, 2006, End date: Aug 29, 2007,

Obsahem projektu budou besedy a diskuse s představiteli státní správy, místní samosprávy, se zástupci neziskových organizací, různých sdružení, se zástupci zahraničního partnera a v neposlední řadě také s představiteli některých politických stran na téma místní demokracie, možnosti řadových občanů ovlivňovat a podílet se na rozvoji a naplňování zásad demokracie.
Read Project

 2