Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Obsahem bilaterálního projektu je provedení ekologického hodnocení společného česko-rakouského hraničního úseku toku řeky Dyje podle pravidel a postupu implementace WFD v jednotlivých zemích. Budou shromážděny veškeré dostupné poznatky o metodách a výsledcích, které jsou potřebné pro hodnocení jednotlivých biologických, hydromorfologických, fyzikálně-chemických a chemických složek ekosystému ve vy ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění turistické cestní sítě a úprava informačního a navigačního systému v souvislosti se zřízením dvou hraničních přechodů pro pěší a cyklisty.
Read Project

 2