Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The EU-OPENSCREEN Preparatory Phase forms the basis for the construction and operation of a pan-European infrastructure of open screening platforms for Chemical Biology. EU-OPENSCREEN will bring together leading laboratories from 14 European countries covering all aspects of Chemical Biology from high-throughput screening with a dedicated compound library to assay development, chemical synthesis f ...
Read Project

 24

 FINISHED 
Målet för projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) är att skapa, marknadsföra och driva ett webbaserat center innehållande föreläsningar, disputationer, animationer, debatter och praktiska tillämpningar samt därtill hörande pedagogiskt kringmaterial. Målsättningen är att skapa en kanal för forskare, utbildare och pragmatiker att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internationellt. Samtidigt ...
Read Project

 3