Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
VEG-i-TRADE provides platforms to identify impacts of anticipated climate change and globalisation on food safety, microbiological and chemical hazards, of fresh produce and derived food products. Control measures of managerial and technological nature will be developed in the supply chain of crop production, post-harvest processing and logistics to minimize food safety risks. The assessment of th ...
Read Project

 25

 FINISHED 
De partners van dit project constateerden dat een steeds groeiende groep volwassenen omwille van hun gedragsproblemen vaak niet op de arbeidsmarkt kunnen ingezet worden. Heel wat initiatieven zoals werkbegeleiding en job-coaching werden daarom ondersteund om dit menselijk potentieel toch aan te boren. Het succes van deze acties was zeer relatief. Op volwassen leeftijd wordt het immers zeer moeilij ...
Read Project

 9