Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Obsah projektu: Společné stkání seniorů z Klatov a Chamu plánované na 2/2006 a 9/2006, které organizují senioři z Klatov. Jedná se o zapojení seniorů do kulturního a společenského života a o vzájemné informaci: - 2/2006 - návštěva barokní lékárny v Klatovech a účast na masopustní veselici v KD Družba Klatovy. - 9/2006 - návštěva zámku Kozel a účast na sportovním odpoledni připraveném pro účas ...
Read Project

 1