Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Målet med projekt är att det öppna tjänsteneutrala nätet mellan Västerbotten och Österbotten ska leda till ett större antal konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. Förbindelsen mellan Umeå och Vasa ska vara i drift 2005-11-30.Med hjälp av denna förbindelse ska projektet utveckla och hitta former för att ansluta tjänster och kunder samt testköra med provanvändare.
Read Project

 7