Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet avser att förverkliga ett Botnia-Atlanticainstitut som ska bli en resurs för regionala aktörer. Institutet ska bidra till regional och lokal utveckling genom ett gränsregionalt lärande. Stödmottagarna har stöd för etableringen av institutet i universiteten och regionerna. Projektet ska också bedriva jämförande tillämpad forskning inom tre olika teman: småkommunernas utmaningar och möjlig ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Målet för projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) är att skapa, marknadsföra och driva ett webbaserat center innehållande föreläsningar, disputationer, animationer, debatter och praktiska tillämpningar samt därtill hörande pedagogiskt kringmaterial. Målsättningen är att skapa en kanal för forskare, utbildare och pragmatiker att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internationellt. Samtidigt ...
Read Project

 3