Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na koncepci utvoření cyklistické stezky, na vytvoření marketingových aktivit a na propagaci Otavské cyklistické stezky. Výsledkem projektu bude vytvoření uceleného produktu cestovního ruchu, který přispěje k prohloubení spolupráce mezi žadatelem a partnery. Využitelnost výsledků bude možná na obou stranách hranice. Projekt řeší problém nedostatečného prostudování a propagace so ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Tento projekt se týká dvou jednodenních konferencí za účasti obou partnerů (Sušice a Wenzenbach). Konference v Sušici se bude konat v červnu v sále Sokolovny a konference ve Wenzenbachu (Německo) v září v sále radnice. Každá konference bude mít dvě části, v první část je referát a druhá část ukázky v terénu s diskusí. Projekt je zaměřen na vlastníky lesa, odborné hospodáře a fyzické osoby z vyjmen ...
Read Project

 2

 FINISHED 

DEN SUŠICE 2006 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0139)

Start date: Jun 23, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Projekt je zaměřen na uskutečnění 8. ročníku kulturní akce, která slouží k prezentaci města a zahájení turistické sezóny. Akce se bude konat v termínu 25. - 28. 05. 2006. Jedná se o přehlídku umělecké činnosti dětí i dospělých z města i širšího regionu. Pozvány budou soubory z německých partnerských měst Kötzting a Wenzenbach. Delegace z partnerských měst se zúčastní setkání představitelů města Su ...
Read Project

 2