Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
V projektu FOTBAL BEZ HRANIC (česko-německá fotbalová škola) se po dobu několika let setkávají jedenkrát týdně děti z obou zemí. Přijetí do projektu není možné později než v 9 nebo 10 letech - tedy ve věku, kdy jsou děti družné a vnímavé. Nepřetržitý kontakt napomáhá vzniku přátelských vztahů. Vedle fotbalových tréninků si děti a mládež osvojují základy jazyka a informace o kultuře sousední země. ...
Read Project

 2