Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu 2007 navazuje na podobné projekty folklorního sdružení Libín-S Prachatice v minulých letech. Projekt zahrnuje folklorní setkání, předokládá se účast souborů z jižních Čech, Dolních Rakous, Horních Rakous a Bavorska, ukázky plavení dříví, ukázky lidových řemesel, ukázky tradiční práce v lese ručním nářadím, ukázku práce uhlířů při výrob ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu navazuje na podobné projekty folklorního sdružení Libín-S Prachatice v minulých letech. Projekt zahrnuje folklorní setkání, předpokládá se účast souborů z jižních Čech, Horního Rakouska a Bavorska, ukázky plavení dříví, vyprávění pohádek z obou stran Šumavy a lesní mši svatou na břehu plavebního kanálu celebrovanou v češtině a němčin ...
Read Project

 2