Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Read Project

 4

 FINISHED 

Česko-rakouská akademie expertů (CZ.04.4.83/4.1.00.1/0122)

Start date: Feb 28, 2005, End date: Mar 30, 2008,

Projekt navazuje jako zrcadlový na úspěšný komplementární projekt schválený v Rakousku. Česko-rakouská akedemie expertů se v posledních letech etablovala jako uznávaná platforma a přední diskusní fórum pro otázky politiky trhu práce v českých a rakouských příhraničních regionech. Pomáhá odstraňovat bariéry a přispívá k ekonomicko-sociálnímu rozvoji v česko-rakouském příhraničí. Propojením aktérů n ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Empirical happiness research has gained wide acknowledgement recently and offers a promising new access to central questions to both ethics and economics. In our project, we will investigate what this perspective can contribute to aspects in adult education, and for the skills requirements that the European workforce needs to become more flexible in order to meet the demands of economic developmen ...
Read Project

 11