Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Vinné sklepy na Podluží (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0295)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Sep 29, 2007,

Cílem projektu je vytvoření základního pilíře společného systému otevřených vinných sklepů v Regionu Podluží a regionu Weinviertel Dreiländereck. Jedná se o posílení významu vinařské agroturistiky v turistické nabídce těchto příhraničních oblastí, kdy vinařská turistika v propojení s cykloturistikou je jejich klíčovým prvkem. Projekt povede zejména k navázání hlubší spolupráce při koor ...
Read Project

 3