Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Grenseløst partnerskap for ungdomsutvikling

Start date: Jan 1, 2015, End date: Dec 31, 2016,

"Limitless partnerships for youth development " The Background for the partnership is a long-standing informal cooperation between youth, employees , municipalities and counties in Norway and in Sweden. In this cooperation, youth , policy makers and staff regularly meet for joint work . EU's youth program has supported this work. This regional work as well as the municipality's regular work has ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara kunskap och engagemang hos aktörer och organisationer i deltagande gränsregionala bygder, för att utveckla en kulturellt baserad upplevelse- och besöksnäring, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra förutsättningarna för näringslivets tillväxt – med fokus mot Sagavägenområdet
Read Project

 8

 FINISHED 
Genom samarbete över gränsen ska projektet öka utvecklingskraften, tillväxten och den finansiella styrkan i träindustribranschen i Västerbotten och Helgeland. Målet är bl a bättre råvaruförsörjning, effektivare produkt- och produktionsutveckling och större slagkraft på nya marknader
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara den gränsregionala utvecklingspotential som Sagavägen-regionen har inom området kulturturism. Målet är att utveckla näringslivet och den regionala identiteten. Arbete med sagor och sägner, hantverk, skådespel och historiska marknader är exempel på verksamhet
Read Project

 18