Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Empowerment through community, culture and cultivation

Start date: May 1, 2016, End date: Apr 30, 2017,

Projektissa keskitytään yhteisöllisyyteen, kulttuuriin, itsensä kehittämiseen ja maanhoitoon. Projekti toteutetaan Kurjen ekokylässä ja sen biodynaamisella maatilalla. Valitsemallamme kuudella vapaaehtoisilla on mahdollisuus tutkia ekologisenelämäntavan eri aspekteja ja heijastella niitä omaan elämäänsä. Vapaaehtoiset esimerkiksi osallistuvat ekologiseen rakentamiseen, tapahtumien ja vierailujen j ...
Read Project

 7

 FINISHED 

Enrichment of soil, spirit and community 3

Start date: May 1, 2015, End date: Dec 31, 2015,

Main themes of the project were sustainable living, building and agriculture in an eco-community. The project took place in an ecovillage combined with a biodynamic farm, which are situated in a rural area in South-Western Finland. We had six volunteers from three different countries: Hungary, Italy and France. The project lasted six months, which gave good opportunities to create a process that s ...
Read Project

 6