Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2016, End date: Sep 30, 2017,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

This is a higher education student and staff mobility project, please consult the website of the organisation to obtain additional details.
Read Project

 1

 FINISHED 

Higher education student and staff mobility project

Start date: Jun 1, 2014, End date: Sep 30, 2015,

?stanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Stratejik plan? dâhilinde ?Mesleki e?itim alan?ndaki özgün çal??malar? ve ba?ar?lar? ile ulusal ve uluslararas? düzeyde öncü ve örnek bir Meslek Yüksekokulu olmak, Atatürk ?lke ve ?nk?lâplar?n? benimsemi?, yarat?c?, üretken, ele?tirel dü?ünen, özgürlükçü bir ortamda 21. Yüzy?l insan?n? yeti?tirmek? olarak tan?mlanan Kurum vizyonumuz ve ?Sistematik dü?ünme yetisin ...
Read Project

 1