Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Den övergripande målsättningen är att bestånden av harr i Kvarken ska vara starka och självreproducerande i sådan omfattning att de klarar ett fiske och att tillgängliga lek- och uppväxtområden ska vara besatta med harrungar och att harrens biodiversitet är tryggad
Read Project

 4