Search for European Projects

16. pracovní setkání Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0290)
Start date: Jan 12, 2006, End date: Jun 23, 2006 PROJECT  FINISHED 

Pracovní setkání archeologů z obou stran hranice ustanovené v r. 1990. Tématem letošního setkání jsou Opevněná sídla v průběhu pravěku a středověku. Konference se zúčastní na 50 archeologů a předneseno bude kolem 30 referátů na výše uvedené téma. Cílem projektu je seznámit se s výsledky nových terénních výzkumů, metodami a archeologickým materiálem z obou stran hranice. Výsledkem bude získání nových vědeckých poznatků i navázání osobních kontaktů. Z příspěvků bude sestaven sborník, jehož vydání zajišťuje německá strana ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Marie Leidorf GmbH.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 69%   84 935,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants