Search for European Projects

1. ročník Sochařského sympozia v Domě na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0059)
Start date: Jul 9, 2005, End date: Aug 9, 2005 PROJECT  FINISHED 

Sdružení pěstounských rodin realizuje projekt Dům na půli cesty - Velký Dvůr u Pohořelic (D1/2), což je zařízení pro mladé lidi, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí z dětských domovů. V D1/2 nalézají klienti přechodné bydlení i zaměstnání v chráněných dílnách a na ekofarmě. Dům na půli cesty sídlí v objektu bývalého loveckého zámečku, který nechal postavit Leopold z Ditrichštejna /1703-1773/. Ve shodě s tehdejším uměleckým směrem byl objekt bohatě zdoben sochami, trofejemi a obrazy. Pohnutá historie objektu - sloužil jako vojenský lazaret či sirotčinec, pro roce 1948 jako státní statek - však příliš nepřispěla k zachování původní podoby zámku. Snahou současného vlastníka je rehabilitovat původní koncepci a myšlenku objektu a důstojně tak překlenout období necitlivé devastace kulturní památky venkovského baroka. Započetí novodobé tradice ve formě 1. ročníku Sochařského sympozia v zámeckém areálu by k této snaze mělo přispět. Projektovým záměrem je uspořádání sochařského sympozia v areálu D1/2, a to ve spolupráci se Státní uměleckou školou ve Vídni. Ze setkání moravských a rakouských umělců vzniknou sochy/objekty ze dřeva, kovu a kamene, které budou následně citlivě a funkčně zasazeny do zámeckého areálu i okoli v obci Velký Dvůr. Umělci sami mají možnost vybrat si téma, ztvárnění i pojetí svých děl. Inspirací jim mohou být dobové fotografie zámku z dob před I.světovou válkou, kde je zachycena původní venkovní výzdoba (sochy na pilířích na vstupní bráně). Z moravských umělců se sympozia účastní Dana Voráčová, Bohuslav Husák, p. Vajbar, Miloš Uhrin, p, Horák a Vladimír Matoušek, z Rakouska přijali pozvání 3 studenti umělecké školy spolu s uměleckým ředitelem. Nedílnou součástí sympozia bude také aktivní práce s klienty D1/2. Ve spolupráci s výtvarnicí a pedagožkou je připraven volnočasový program pro klienty (aktuálně 7 klientů) i obyvatele Velkého Dvora. Ti budou seznamováni s technikami umělecké práce a sami tak vytvářet a umisťovat svá díla.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   300 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants