sadık


: Jul 10, 2019


About Me

Şanlıurfa ili Ceylanpınar İlçe Belediyesi olarak,

Yaşanılabilir bir kent yapmak, güvenli sosyal alanların oluşturulmasını sağlamak için ek fonlar aranmaktadır. Ortak proje fikirlerine katkı vermek. Mültecilerin ilçemizde ağılanması ve bu noktada ilçenin alt ve üst yapılarının iyleştirlmesi amaçlanmaktadır. İlçemizin her alanda kalkınması için proje üretmek arzusundayız.

Fields of Expertise:

 Human Resources
 Adult Learning
 Migrants and Refugees

Ideas in Progress
No ideas yet!
Calls Followed
No calls followed!