Sir. Stanislaw ROGOYSKI

 Citizenship
 European Law


: Jan 30, 2020


About Me

Prawdziwa szlachta bierze początek w sercu i dopełnia się w czynach każdego dnia

 

 

Fields of Expertise:

 Justice
 Environmental Law
 Dutch
 Polish

Ideas in Progress

Calls Followed
No calls followed!