Search for European Projects

Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamienna i Jarabina
Start date: Jun 30, 2009, End date: Jul 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Rzeka Poprad i Dunajec płyną po obu stronach granicy w regionie, który jest intensywnie wykorzystywany przez turystów. Głównym zadaniem miejscowości leżących w ich dorzeczu jest starać się stworzyć i rozwijać takie środowisko naturalne, które przyciągnie tu jeszcze większą liczbę turystów tak, aby w pięknych zakolach rzek znaleźli miejsce odpoczynku. Miejscowość Jarabina w ramach projektu wybuduje drugi i trzeci etap kanalizacji. Kolektor kanalizacyjny doprowadzający ścieki do oczyszczalni w pobliskim mieście Stará Lubovňa zostanie wybudowany z innych źródeł finansowania. W ramach realizacji projektu w Gminie Łabowa wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowości Kamianna o długości 6996 mb oraz oczyszczalnia ścieków o wydajności 18250 metrów sześciennych rocznie. W ramach realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 67 obiektów w tym: gospodarstwa domowe, gospodarstwa agroturystyczne oraz domy wczasowe. Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dostających się do rzeki Biała, jednego z głównych dopływów Dunajca. Achievements: Rzeka Poprad i Dunajec płyną po obu stronach granicy w regionie, który jest intensywnie wykorzystywany przez turystów. Głównym zadaniem miejscowości leżących w ich dorzeczu jest starać się stworzyć i rozwijać takie środowisko naturalne, które przyciągnie tu jeszcze większą liczbę turystów tak, aby w pięknych zakolach rzek znaleźli miejsce odpoczynku. W ramach projektu w Jarabinie na Słowacji wybudowany został drugi i trzeci etap kanalizacji. Po polskiej stronie granicy w miejscowości Kamianna w gminie Łabowa wybudowana została sieć kanalizacyjna, a także stanęła nowoczesna biologiczna oczyszczalnia ścieków. W efekcie znacząco zmniejszona została ilość zanieczyszczeń dostających się do rzeki Biała, jednego z głównych dopływów Dunajca. Łącznie po obu stronach granicy w ramach projektu powstało ponad 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 83.8%   1 566 458,45
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants