Search for European Projects

Výchova divadlem jako způsob rušení komunikačních bariér
Start date: Dec 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Celonárodní školské programy v ČR a PL neobsahují předmět umělecko-výchovného dramatu , který je čím dál více ceněn na západoevropských školách. Drama je neodmyslitelně spojeno s divadelní výchovou, plánujeme nejen shlédnout divadelní představení v polských a českých divadlech, ale také se zabývat poznáváním divadla od kulis, integrační workshopy pro děti, vedené profesionály, které dokáží odstranit zábrany ve vzájemných vztazích a zlepšit porozumění mezi dětmi partnerských škol. Zkušenosti takto získané budou použity pro přípravu divadelních představení, polského a českého, kde se zúročí získané dovednosti. Veškeré aktivity budou průběžně dokumentovány a na konci prezentovány ve formě alba.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   147 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants