Search for European Projects

Upplev Gränsland
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Prosjektet har som overordnet mål og utvikle grenseområde som ett attraktivt førstevalg for barnefamilier som først og fremst ønsker aktiviteter og opplevelser tillknyttet natur og fritid.Prosjektet skal i samarbeid med aktørene videreutvikle eksisterende produkter og finne grunnlag for nye tilltak og tillbud innenfor utmarksbaserte barn- og familieaktiviteter.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details