Search for European Projects

Ungdomar i Gränsbygd
Start date: Sep 30, 2004, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projektets mål är att utveckla nätverk och samarbeten mellan museiinstitutioner/forskningsinstitutioner och undervisningsinstitutioner över den svensk-norska gränsen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details