Search for European Projects

Ungas levnadsvanor
Start date: Aug 10, 2008, End date: Oct 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Korpen Storsjön vill finna en norsk och svensk part att samarbeta med inom Ungas levnadsvanor. Ungas levnadsvanor syftar till att skolelever i åldern 13 till 20 år ska få ökad insikt och se ett tydligt samband mellan sina vanor och hur de mår, konkret genom ökade utbildningsinsatser med starka inslag av goda exempel och vardagsnära övningar. Huvudprojektets huvudsyfte är att skapa en modell som bidrar till att elever, föräldrar och skolpersonal fåren positiv inställning till och ökade kunskaper om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande avseende livsstil, sömn, fysisk aktivitet och kost genom projektets aktiviteter.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 80.1%   3 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website