Search for European Projects

Twierdza Brześć – wspólne dziedzictwo historyczno – kulturowe

Realizacja projektu Twierdza Brześć – wspólne dziedzictwo historyczno- kulturowe ma na celu zapoznanie i zbliżenie instytucji, działających na rzecz promocji turystyki, ochrony zabytków oraz zainicjowanie cyklicznych polsko-białoruskich wydarzeń naukowych, kulturalnych oraz turystycznych związanych z unikatowym w skali Europy Obiektami Zespołu Fortów Twierdzy Brzeskiej. Jest to zabytek położony po obu stronach granicy i ma wymiar symboliczny, jest pomostem , który łączy a nie dzieli. Ten pomnik historii jest ważnym elementem łączącym oba społeczeństwa po obu stronach granicy. Ważne jest także, aby podejmować próby rozmowy na temat wspólnych elementów historii i prawdy o niej zarówno w Polsce jak i na Białorusi. Utrudnienia spowodowane przekraczaniem granicy budują bariery również w przepływie informacji, a ten projekt ma na celu pokonanie tych problemów w wymianie doświadczeń. Dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa ekspertów jaka odbyła się w Koroszczynie, połączona z wyjazdem do Brześcia przyczyniła się do opracowania profesjonalnych materiałów, służących promocji Fortów po obu stronach granicy. Projekt jest odpowiedzią na stosunkowo małe zainteresowanie tym obiektem oraz na brak rzetelnych kompleksowych opracowań na ten temat (albumy, foldery). Przyczynia się także do pogłębienia wiedzy o wspólnym polsko-białoruskim dziedzictwie historyczno- kulturowym wśród społeczności całego regionu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

2 Partners Participants