Search for European Projects

TRUST Hedmark Dalarna
Start date: Oct 31, 2008, End date: Apr 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Det interregionala samarbetet bidrar till att stärka regionalautvecklingsaktörernas möjligheter att främja de två länen och regionens konkurrenskraft genom ökade gränsöverskridande investeringar inom industrin, myndigheter och frivilligorganisationer. Hedmark och Dalarna har många konkurrensfördelar att det är viktigt att stärka, lyfta upp och visa för näringslivet, lokala och regionala parter, nationella myndigheter och i synnerhet invånarna i de två länen. Det är särskilt viktigt att ha lyft fram vikten av att utveckla det gränsöverskridande samarbetet och de resultat som uppnås genom samarbete mellan Hedmark och Dalarna.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.3%   400 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website