Search for European Projects

Tradycje i kultura – szansą budowania transgranicznego partnerstwa powiatu chełmskiego

Celem projektu jest ukazanie kultury i tradycji pogranicza polsko-ukraińskiego w celu wzmocnienia transgranicznej współpracy lokalnej oraz pogłębienia wzajemnego zrozumienia na pograniczu polsko-ukraińskim służącego podniesieniu jego atrakcyjności i konkurencyjności. Działania projektu objęły współorganizację trzech powiatowych imprez transgranicznych: Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych – w ramach której zorganizowano występy zespołów śpiewaczych polskich i ukraińskich, wydano publikację Pieśni pogranicza oraz konferencję poświęconą promocji pieśni pogranicza. Nadbużańskie Święto Pszczoły - organizacja konkursów: wiedzy i plastyczny – pszczoła w środowisku człowieka oraz konkurs na najlepszy nadbużański miód, konferencja z udziałem pszczelarzy polskich i ukraińskich pt. Nowoczesne metody produkcji miodu, wystawcy z Polski i Ukrainy - 30 stoisk wystawienniczych - Nadbużański kiermasz twórczości ludowej, podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy pszczelarzami polskimi i ukraińskimi, występy zespołów polskich i ukraińskich, Dożynki Powiatowe – konkursy: na najlepiej wypieczony chleb oraz na najładniejszy wieniec dożynkowy, występy zespołów polskich i ukraińskich, stoiska wystawiennicze. W ramach projektu przewidziane jest także uczestnictwo w dwóch imprezach: Bolkowanie oraz Jarmark Pawłowski, a także utworzenie dwóch podstron internetowych poświęconych tym imprezom.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details