Search for European Projects

Tillgänglighet - Hur grönt är gräset ut på andra sidan riksgränsen
Start date: Aug 23, 2010, End date: Apr 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Arbetet med FN:s standardregler om mänskliga rättigheter kan se olika ut i olika länder. Vilket kan innebära skillnader för personer med funktionsnedsättning. Men alla borde ha samma möjlighet att kunna vistas på offentliga platser och delta i de aktiviteter som erbjuds. Ett tidigare samarbete mellan två gränskommuner har visat på en del olikheter mellan länderna främst inom bygg och anläggning. Detta kan ha betydelse för framkomligheten. De resurser som finns räcker inte till och därför behövs en prioritering av åtgärder för hur tillgängligheten ska se ut i Sverige och Norge.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 20%   11 098,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website