Search for European Projects

Tema Trä
Start date: Dec 31, 2003, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

I Tröndelagsfylkena och i Jämtlands län är träbranschen en stor och viktig näringsgren. Svensk och norsk sida har likartade problem med låg lönsamhet, låg förädlingsgrad, utflyttning, konkurrens från andra material och länder/regioner med lägre kostnadsbild. Genom produktutveckling baserad på unik kunskap, ny teknologi, design och systemtänkande ska en högre förädlingsgrad uppnås.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details