Search for European Projects

Technologie a marketing pro malé a střední podnikatele - Společná kvalifikace nezaměstnaných mladých lidí z Německa a České republiky pro práci v malých a středních podnicích
Start date: Sep 30, 2005, End date: Apr 27, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je motivovat nezaměstnané mladé lidi do 25 let s ukončeným technickým nebo ekonomickým vzděláním k návratu na trh práce. Nejdříve absolvují speciální tréninkový a vzdělávací kurz a po jeho ukončení vybraní účastníci absolvují dvouměsíční stáž v malých a středních podnicích v Německu a v České republice. Přeshraniční spolupráce spočívá zejména v zapojení německých firem a společné praxi v podnicích s německými vrstevníky. Absolventi si zlepší nejenom jazykové dovednosti, ale poznají i znalost prostředí na obou stranách hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73.9%   29 548,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform