Search for European Projects

Svensk-norskt lärlingssamarbete - Case Trälast
Start date: Jul 31, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska inrikta sig mot rekrytering av arbetskraft till träindustrin genom att inom gymnasieskolans utbildningar inom trä etablera ett svensk-norskt samarbete där elever får möjlighet till praktik under minst 15 veckor ute i träföretag inom delområdet Inre Skandinavien.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details