Search for European Projects

Styreutvikling Fyrbodal-Østfold
Start date: Oct 31, 2005, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Samarbete mellan svenska och norska företag inom styrelsearbete och ledarskap. Utveckla en gemensam styrelsepool med svenska och norska personer som kan ta på sig styrelseuppdrag i företag i gränsregionen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details