Search for European Projects

Studiem, hrou a sportem ke zlepšení česko – polských vztahů v euroregionu Silesia
Start date: Dec 19, 2006, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cíl projektu, který jsme připravili ke schválení, je zaměřen na rozvoj a zvýšení spolupráce mezi školami - mládeží, pedagogy a rodiči na obou stranách s výhledem na společné poznání kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje obou zemí. Týká se především s pohledu školy na ekologii, sportovní a vědomostní soutěže, kulturní akce a vzájemné poznání s hlediska národních tradic, či porovnávání úrovně znalostí světových jazyků a IT technologií současnosti. Tyto mimoškolní akce jsme pro rok 2006-2007 rozdělili do 5 aktivit.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   247 027,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants