Search for European Projects

Sportowa Olimpiada Pokoleń

Sportowa Olimpiada Pokoleń jest imprezą organizowaną po raz pierwszy. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu po raz pierwszy przeprowadzany w obsadzie międzynarodowej. Olimpiada przeznaczona jest dla całych rodzin – dzieci, młodzieży i dorosłych, wieku od 5 do 70 lat. Program zakłada realizację idei współzawodnictwa sportowego w grach zespołowych i indywidualnych. Ponadto przewidywany jest szereg imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym. Olimpiada będzie trwała trzy dni i zostanie zorganizowana na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Okunince na Jeziorem Białym. W programie uczestniczyć będą reprezentacje zakładów pracy, szkół oraz rodzin z obszaru Ukrainy, tj. z Łucka i województwa lubelskiego. Ponadto przewidziany jest udział osób niepełnosprawnych. Ogólna liczba uczestników wyniesie ponad 300 osób tj. ze strony Ukrainy 150 osób i strona polska 150. Organizacja Olimpiady wynika z idei integracji przygranicznej pokoleń poprzez współzawodnictwo sportowo – rekreacyjne. Informacje dotyczące olimpiady znalazły się na stronie internetowej . Celem projektu jest dbanie o stan zdrowia społeczeństwa oraz walka z negatywnymi zjawiskami patologii społecznej. Ponadto dokonanie oceny sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Bardzo ważnym celem programu imprezy jest promocja regionów polskiego i ukraińskiego, zacieśnianie współpracy transgranicznej, nawiązanie przyjaznych znajomości z rówieśnikami strony ukraińskiej, tj. dzieci , młodzieży, dorosłych oraz rodzin co w przyszłości umożliwi bezpośrednie kontakty między poznanymi uczestnikami, wymiany tradycji, kultury obu obszarów przygranicznych różnych grup społecznych Polski i Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskim statusie materialnym, które indywidualnie nie mogłyby sobie pozwolić na uczestnictwo w imprezie.
Up2Europe Ads

Details

1 Partners Participants