Search for European Projects

Sport sbližuje národy
Start date: Dec 31, 2006, End date: Dec 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je pokračováním přeshraniční spolupráce školní mládeže ve věku od 7 do 15 let partnerských škol v Opavě a Ratiboři , která se datuje od roku 1998 . Spolupráce bude realizována formou sportovně turistických kurzů, sportovních utkání a kulturních setkání žáků a pedagogů parterských škol. K prohloubení spolupráce a vzájemného poznávání dětí z odlišných regionů jsme zvolili pro dnešní mládež atraktivní sportovní činnosti jako jsou snowboarding , carving , vodní turistika , cyklistika a základy lezení.Tyto činnosti budou doplňovat vzájemné prezentace partnerských škol , výměna zkušeností mezi žáky a pedagogy z ČR a PL a poznávání turisticky atraktivních pohraničních regionů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   474 825,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants