Search for European Projects

Spolupráce partnerských obcí - Wleń a Jiřetín pod Bukovou.
Start date: Sep 30, 2008, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt spočívá v realizaci řady kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit na obou stranách hranice zaměřených na různé skupiny účastníků -potenciálně na většinu obyvatel obou obcí. Cílem těchto aktivit je posílení kontaktů a spolupráce, a proto se potřeba širokého spektra různých aktivit zdá v tomto ohledu samozřejmá. Poměrně dlouhá doba realizace (2 roky) zaručuje účastníkům možnost vzájemného poznání, integrace a spolupráce. Vztahy navázané během plánovaných akcí mezi účastníky z obou zemí mají šanci stát se trvalými a autentickými. Během 2 let se ukuteční 49 aktivit, kterých se zúčastní cca 3100 osob.V rámci projektu se uskuteční:- výtvarné plenéry, divadelní dílny pro mládež, prezentace představení režírovaných mládeží, vzdělavací hudební workschopy,- kurzy polského jazyka pro Čechy a českého jazyka pro Poláky,- setkání myslivců, setkání zástupců samospráv partnerských obcí,- fotbalový turnaj pro děti, floorbalový turnaj pro mládež, taneční turnaj, - výměna skupin dětí a mládeže,- místní veletrh zajímavostí.Modernizace kulturního střediska ve Wleni a také nákup, vybavení a adaptace nemovitosti pro potřeby kulturního centra v Jiřetíně pod Bukovou -tyto objekty budou místem konání nebo zázemím uvedených akcí -je nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu tak širokého rozsahu. Český partner nemá k dispozici příslušný objekt pro realizaci aktivit v uvedeném rozsahu. Objekt polského partnera vyžaduje úpravy (s ohledem např. na nemožnost vytopení není část prostorů v provozu, špatný stav sociálního zázemí). V rekonstruovaných kulturních střediscích bude zřízen "český sál" a "polský sál", kde budou dostupné publikace o sousední zemi a regionu, časopisy, aktuální informace o zajímavých akcích na druhé straně hranice.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   382 500,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants