Search for European Projects

Společně pro sebe i pro druhé
Start date: May 8, 2006, End date: May 8, 2007 PROJECT  FINISHED 

Tento projekt přispěje k zlepšení přeshraniční spolupráce a komunikace, k odbourání obav a předsudků, zapojení další části veřejnosti do mezinárodní spolupráce a k výměně zkušeností ve vzdělávacím procesu na obou stranách hranice. Tohoto cíle chceme dosáhnout nejen vzájemnými návštěvami a společnou přípravou kulturních programů, ale i společnou tvorbou zahrad MŠ. Dalším krokem bude zapojení rodičů do této spolupráce především formou společných setkání, na kterých bude předveden jednak společný program sloužící k bližšímu poznání, ale také formou aktivní spoluúčasti na procesu tvorby tak, aby i v budoucnu dokázali společně vytvářet další přeshraniční projekty.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   101 700,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants