Search for European Projects

Společné dějiny a tradice - to je naše koalice!
Start date: Nov 30, 2011, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Partnerství obou obcí Ciepłowody a Borohrádek začalo v devadesátých letech dvacátého století spoluprací škol, sportovních klubů a hasičských sborů. V roce 2009. partnerství mezi komunitami posílilo v rámci realizace mikroprojektu EU a docílilo podepsání dohody o spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, cestovního ruchu, administrativy a hospodářství. V roce 2011 hlavním cílem připravených projektů bylo posílit spolupráci a rozvoj vazeb mezi obyvateli obcí prostřednictvím vzájemné znalosti kultury, historie a tradice. Potřeba pro jeho uskutečnění byla diktována mimo jiné sociálními bariérami, ke kterým patří nedostatečná znalost sousedů, malými vyhlídkamí pro kulturní a hospodářský rozvoj obou komunit v rámci Evropské unie. Tento projekt zahrnuje vytvoření společné naučné stezky spolu s nezbytnou infrastrukturou (značky, informační tabule, místa pro rekreace), zpracování a publikace dvojjazyčných informací i propagačních materiálů (hrací stůl na území každé obce, pohlednice, mapy, knihy, brožury obsahující informace o spolupráci) a organizace kulturních, uměleckých a rekreačních činností (průzkumy tradice, výlety nově zřízenými trasami, setkání s historií a pověstmi obou obcí, výstavy, filmové projekce polských filmů v České republice a českých v Polsku), integračních setkání pro obyvatele obou obcí, vzdělávacích seminářů (jazykových, uměleckých a historických) a soutěží (historických, literárních, uměleckých, kulinářských). Nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu na polské straně je nákup multimediálních zařízení k provádění seminářů a projekcí (zpětný projektor a plátno, notebook), zařízení rozhlasové sady pro obsluhu provozu schůzek a obecních události a na české straně modernizace kina, ve kterým bude mít místo většina aktivit a také nákup projektoru pro prezentace a obsluhu filmového festivalu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   115 395,58
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants