Search for European Projects

Småföretagsutveckling - Från idé till succé
Start date: Feb 28, 2005, End date: Feb 27, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska genomföra en inledande analys bland målgruppen för att kartlägga gruppens behov och önskemål om vidareutbildning inom ämnesområdet gränsöverskridande affärer. I Norge ska linjetjänsten i kommunen och lantbruksförvaltningen delta i en kurs innehållande generell information om etableringsprocesser samt information om vad befintliga externa rådgivarorganisationer kan bidra med i processerna. De kommunalt/ offentligt anställda rådgivarna ska genomgå en kurs där de får lära sig om Sveriges och Norges respektive företagsetableringsverktyg, om ländernas respektive företagskulturer, samt där det kommer att förmedlas information om de olika lagar som skiljer åt mellan länderna på området företagsetablering.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details