Search for European Projects

Školení a výcvik prevence a činnosti v krizových situacích ve vodním prostředí (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0307)
Start date: May 5, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

V souvislosti s rozvojem turistického ruchu v regionu Lipenska a Hornorakouska, stálá hrozba krizových situací, ale také hromadných neštěstí, povodní a jiných katastrof poukazuje na nutnost vzdělání a informovanosti obyvatel, a součinnost jednotlivých záchranných složek na obou stranách hranice. Ve spolupráci s rakouskou partnerskou organizací je cílem projektu zorganizovat a provést vyškolení a výcvik cílových skupin v prevenci, záchranných činnostech a poskytování první pomoci na vodní hladině. Z hlediska dislokace je projekt umístěn do regionu Lipenska a Českého Krumlova. Cílové skupiny: - záchranné složky působící na obou stranách hranic / především pak dobrovolné složky Vodní záchranná služba, kynologové a dobrovolní hasiči/ - subjekty podílející se na zabezpečování turistického ruchu /jachetní kluby, provozovatelé táborů mládeže, pláží, půjčovny lodí, penziony atd./ - pedagogičtí pracovníci – vedoucí letních táborů mládeže atd. Obsahem projektu: A. školení, ukázky a následné nácviky, vzájemná výměna zkušeností z přípravy osob, materiálového vybavení a řešení situací především v oblastech 1. preventivní opatření a záchrana osob z tekoucí a klidné vodní hladiny 2. záchrana osob, poskytování první pomoci a následný transport z vodní hladiny pomocí plavidel 3. vyhledávání a vyzvedávání osob a materiálu pod vodou 4. vyhledávání osob pod vodou v součinnosti s kynology 5. pátrání a záchrana osob v součinnosti s leteckou technikou /vrtulník/ B.provedení ukázek pro politickou reprezentaci, odbornou a širokou veřejnost obou zemí - D.Vltavice - Lipno C.tisková konference - medializace vzájemné spolupráce a činností záchranných složek D. zapojení do akce čistá voda - čištění dna vodní nádrže a ekologie Projekt bude zorganizován ve 4 termínech, formou 1 - 2 denních školení a výcviků zaměřených na preventivní a záchranné činnosti a poskytování 1 pomoci za řízení zkušených instruktorů z řad VZS ČČK a VZS Rakouska.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   74 110,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants