Search for European Projects

Skapa nytt - ett matkulturprojekt i Nordens Gröna Bälte (Söka gammalt)
Start date: Aug 31, 2003, End date: Aug 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Kunskap om gamla mattraditioner och lokala traditioner för förädling och konservering av mat är på väg att försvinna. I en stressad vardag väljer konsumenterna att köpa färdiglagad mat och har liten tid till att laga mat från grunden. Mat med förankring i tradition och historia skapar identitet och ger maten ett mervärde. Dessa mervärden kan utnyttjas i produktutveckling, marknadsföring och försäljning av mat och ge upphov till regionala specialiteter som konsumenter är villiga att betala lite extra för.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details