Search for European Projects

Rusbehandling, ettervern og oppfølging
Start date: Jun 30, 2009, End date: Dec 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

I processen fram mot en hovedsøknad er det viktigt at prosjektet presiserer hvilke brukergrupper kompetansenettverket skal arbeide mot og at grenseoppgangene mellom helsefremming-forbygging og rehabilitering-behandling klargjøres. Prosjektet har som målsettning å få til et hovedprosjekt. I initieringsfasen skal prosjektet kartlegge og komme i dialog med organisasjoner, offentlige myndigheter og andre interssenter som er relevante for hovedprosjektet. Endast norsk stödmottagare.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website