Search for European Projects

Rozvoj kooperace a vzdělávání mezi členy Českého rybářského svazu a jejich partnery. (CZ.04.4.83/4.1.00.1/0367)
Start date: Jan 31, 2006, End date: May 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Cílem tohoto projektu je podporovat další rozvoj hospodářského potenciálu příhraničních regionů. Účelem je oslovení co nejširší rybářské veřejnosti v Čechách a příhraniční oblasti Rakouska se zájmem o rybářský sport. Přínosem projektu je rozšíření spolupráce mezi příhraničními rybářskými spolky včetně vize vybudování užších kontaktů mezi rybáři z obou stran a posílení tradice vzájemných schůzek rybářských organizací, poznávání našich rybářských revírů, způsobu rybolovu, ochrany přírody apod. Projekt přispěje k lepší informovanosti a orientaci při výkonu rybářského sportu. Z hlavních aktivit projektu je pravidelné pořádání mezinárodních seminářů s praktickou výukou chovu ryb, informacemi o činnosti členů Českého rybářského svazu a o jejich přeshraničních aktivitách. V rámci projektu bude opraveno vzdělávací zařízení pro teoretickou výuku a semináře, a líheň pro praktickou výuku chovu ryb.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 822 527,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants