Search for European Projects

řeshraniční partnerství mikroregionů (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0472)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Aug 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Řada aktivit v oblasti kultury, sportu, ekologie či ekonomiky není záležitostí pouze určitého území, ale obce a organizace mohou těžit při realizaci svých projektů ze zahraničních zkušeností. Předložený proejkt má za úkol zvýšit povědomí představitelů měst a obcí, ale i dalších subjektů ležicích na území Blanicko-oatvského regionu o možnostech přeshraniční spolupráce a možnostech jejího dalšího využití. Projekt je proto zaměřen na navázání partnerství s rakouským regionem, navázání kontaktů, vzájemná výměna informací, konzultace možných společných projektů, vzdělávání představitelů regionu v oblasti přeshraniční spolupráce atd. V dalších letech bude snaha o rozšíření služeb v regionu reagujících na jeho aktuální potřeby spojenými s přehraničními efekty.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   71 200,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants