Search for European Projects

Nätverksbaserad kompetensutveckling i förskolor över landsgränser/Nettverksbasert kompetanseheving i barnehager over landegrenser
Start date: Dec 31, 2002, End date: Mar 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Projektet innehåller fysiska och nätbaserade pedagogiska nätverksmöten, dialoger, studiebesök, informationsspridning, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Dokumentation av de pedagogiska processerna kommer att bli ett centralt hjälpmedel för att t.ex. synliggöra barns möjligheter till medverkan i den egna förskolan/barnehagen. Målsättningen är att skapa en möjlighet för kompetensutveckling via informationsspridning, erfarenhetsutbyte och utbildning via fysiska och nätverksbaserat nätverk.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details