Search for European Projects

Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów - granica państwa
Start date: Jun 18, 2006, End date: Sep 28, 2006 PROJECT  FINISHED 

Realizacja zadania ma na celu modernizację szlaku rowerowego Miłoszów -granica państwa.Jest on dalszą częścią prowadzonej przez Gminę Leśna modernizacji ciągu komunikacyjnego biegnącego przez wieś Miłoszów do granicy państwa.Projekt ma zasadniczy wpływ dla turystów po obu stronach granicy polsko - czeskiej.Przyczyni się do podniesienia transgranicznej atrakcyjności turystycznej regionu, wymianie turystów, poprawy warunków wypoczynku. Ponadto przyczyni się do realizacji takich działań jak: promocja regionu poza granicami kraju, wymiana doświadczeń, wzmacnianie więzi między regionami, korzystanie ze wspólnych obiektów i usług .
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   97 017,71
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants