Search for European Projects

METAMORFÓZY KRAJINY
Start date: Oct 31, 2005, End date: Apr 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt METAMORFÓZY KRAJINY je společným projektem české základní školy a polského gymnnázia, mezi nimiž existuje dlouhodobé partnerství. Projekt se zaměřuje na podporu environmentální výchovy, dokumentování stavu kulturní a přírodní krajiny a jejich změn na obou stranách hranice, podporu rozvoje vazeb k místu a pocitu sounáležitosti s okolím a celkově navozování přehraničních a transgeneračních vazeb. Projekt bude mít výstupy dlouhodobého charakteru, konkrétně výukové moduly dostupné na internetu pro všechny školy, dvojjazyčnou prezentační publikaci a společnou putovní výstavu. Mezi cílové skupiny projektu patří: žáci a studenti, učitelé, ZŠ, SŠ, kulturní instituce, NNO, širší veřejnost.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   241 154,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants