Search for European Projects

Lato wodnych ludzi Brześć – Żeszczynka – Gorodok 2007 (Lato wodnych ludzi” Brześć – Żeszczynka – Gorodok 2007)

Projekt służy przede wszystkim wzajemnemu poznaniu, nawiązaniu kontaktów oraz przełamaniu barier i niekorzystnych stereotypów. Głównym elementem projektu jest Międzynarodowy Obóz Wodniacki podczas którego 60 młodych ludzi będzie zdobywało podstawowe umiejętności w pływaniu, Żaglowaniu, windsurfingu i przeżywało wspólny spływ rzeką Krzną oraz spędzi dzień na zajęciach survivalowych. Szczególne warunki jakie panują podczas tego typu obozów sprzyjają nawiązywaniu bardzo bliskich kontaktów opartych o zaufanie i wzajemne zrozumienie. Konieczność współdziałania w sytuacjach ekstremalnych zwykle bardzo skutecznie niweluje wszelkie bariery i stereotypy. Przeżycia o bardzo silnym zabarwieniu emocjonalnym bardzo głęboko zapadną uczestnikom w pamięci a sfinansowanie projektu ze środków UE wzbudzi także większe zaufanie do UE. Przeprowadzenie projektu da organizatorom i uczestnikom niezbędne doświadczenie dla podejmowania bardziej śmiałych wspólnych inicjatyw i zaowocuje większymi projektami i projektami komplementarnymi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

2 Partners Participants