Search for European Projects

Kulturní výměna žáků v rámci oslav 60. výročí založení ZŠ a MŠ Dlouhá Ves (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0504)
Start date: Dec 5, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Ve dnech 4. a 5. května 2007 se v obci Dlouhá Ves uskuteční oslavy 60. výročí založení ZŠ a MŠ Dlouhá Ves. Na oslavách vystoupí mimo jiné žáci z MŠ a ZŠ z partnerské obce Frauenau se svým uměleckým a sportovním programem (cca 40 osob). Na oslavy budou pozváni zástupci partnerské obce Frauenau, bývalí absolventi školy a široká veřejnost. Cílem projektu je napomoci překonat jazykové bariéry, důraz bude kladen na zapojení mládeže a navázání vzájemného přátelství, které považujeme za základní kámen rozvoje naší spolupráce.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   59 500,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants